Timp rămas pana la primul tur al alegerilor prezidențiale din România.

Cetățenii din străinătate votează în zilele 8,9 si 10 noiembrie.

Chestionarul are 11 întrebări.

Succes!

1. Care este vârsta minimă pentru a putea fi ales Președinte al României?

Răspuns corect: a) 35 de ani. Potrivit articolului 37 din Constituție, care stabilește condițiile pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, candidatul pentru funcția de Președinte al României trebuie să fi împlinit până în ziua alegerilor vârsta de cel puțin 35 de ani.

2. De câte ori poate Președintele României cere reexaminarea unei legi propuse de către Parlament?

Răspuns corect: b) o dată. Conform Constituției, Președintele României poate cere reexaminarea unei legi o singură dată, iar a două oară când îi este prezentată acea lege este obligat să o promulge, indiferent de modificările introduse de către Parlament în cursul reexaminării.

3. De câți parlamentari este nevoie pentru a-l suspenda pe Președintele României ?

Răspuns corect: b) de jumătate plus unu din numărul total de parlamentari. Propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor, însă pentru aprobarea acelei propuneri este nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor. În cel mult 30 de zile de la aprobarea propunerii de suspendare din funcție trebuie organizat referendumul pentru demiterea Președintelui.

4. Pe durata mandatului, Președintele României nu poate fi:

Răspuns corect: c) membru al unui partid politic. Articolul 84 din Constituție menționează că „președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată”.

5. Rolul Președintelui României este:

Răspuns corect: b) de a veghea la respectarea Constituției, la buna funcționare a autorităților publice, de a media între puterile statului, între stat și societate Articolul 80 din Constituție precizează că: „Președintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.” Celelalte două răspunsuri conțin atribuții ale Guvernului, prin ministerele pe care Executivul le are în subordine.

6. Poate Președintele să participe la ședințele de Guvern?

Răspuns corect: b) da, și le prezidează. Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării și asigurarea ordinii publice, dar și în alte situații, la cererea primului-ministru. Constituția impune ca Președintele României să prezideze ședințele de Guvern la care participă.

7. În cazul suspendării Președintelui, funcția este preluată de către:

Răspuns corect: b) Președintele Senatului. Președintele Senatului asigură interimatul funcției prezidențiale, acesta putând fi urmat de către președintele Camerei Deputaților, dacă situația o impune, adică, în cazul în care președintele Senatului se regăsește în situația de a fi suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile.

8. Are Președintele României dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercitarea funcției lor?

Răspuns corect: a) da. Constituția oferă Președintelui României, precum și Camerei Deputaților și Senatului dreptul de a cere urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru fapte săvârșite în exercițiul funcției lor. Odată cerută urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție.

9. Câți judecători ai Curții Constituționale sunt numiți de către Președintele României?

Răspuns corect: c) trei. Articolul 142 al Constituției României stabilește că Președintele României numește trei judecători ai Curții Constituționale, Senatul numește alți trei judecători, iar Camera Deputaților – pe ultimii trei judecători.

10. Președintele României poate iniția revizuirea Constituției?

Răspuns corect: b) da, însă doar la propunerea Guvernului. Președintele României poate iniția revizuirea Constituției, la propunerea Guvernului, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot.

11. Care din următoarele roluri nu aparțin Președintelui României?

Răspuns corect: c) elaborarea politicilor economice și fiscale. Guvernul este cel în sarcina căruia se află elaborarea politicilor economice și fiscale.

Afla nota chestionar:

Pentru salvarea răspunsurilor din Quiz și pentru funcționalitatea de share pe Facebook a rezultatului vă rugăm să vă logați.


Editiile anterioare
×

Editiile anterioare