Timp rămas pana la primul tur al alegerilor prezidențiale din România.

Cetățenii din străinătate votează în zilele 8,9 si 10 noiembrie.

Actele Președintelui României

Președintele României emite decrete.

Cele mai multe decrete sunt contrasemnate de către prim-ministru (decretele pe care le emite în realizarea atribuțiilor în domeniul politicii externe, a atribuțiilor în domeniul apărării și al situațiilor excepționale, precum și cele care privesc grațierea individuală, conferirea de decorații, titluri de onoare sau acordarea gradelor de mareșal, general, amiral).

Decretele Președintelui României sunt acte administrative. Pot fi atacate în fața instanțelor de contencios administrativ dacă nu se încadrează la una dintre excepțiile prevăzute de însăși Constituția României: acte de comandament cu caracter militar (de ex., decretul de mobilizare a Forțelor Armate) sau acte care privesc raporturile cu Parlamentul (de ex., decretul de desemnare a unui candidat la funcția de prim-ministru, decretul de numire a Guvernului în urma votului de încredere acordat de Parlament sau decretul de convocare a unui referendum consultativ).

Editiile anterioare
×

Editiile anterioare