Timp rămas pana la primul tur al alegerilor prezidențiale din România.

Cetățenii din străinătate votează în zilele 8,9 si 10 noiembrie.

Activismul temperat

Cea mai mare confuzie care se creează în rândul opiniei publice referitor la comportamentul instituțional al Președintelui României este cea dintre rolul constituțional important și atribuțiile efective limitate. Rolul unei autorități constituționale se realizează întotdeauna prin atribuțiile exprese prevăzute de Legea fundamentală.
Chiar dacă opinia publică consideră de cele mai multe ori că Președintele trebuie să fie activ și să se implice în guvernarea statului ori în jocurile politice contextuale, în realitatea constituțională, Președintele poate să facă doar ceea ce Constituția îi permite să facă.
Rolul constituțional al Președintelui nu se confundă, așadar, cu atribuțiile sale constituționale. Rolul constituțional este important, dar se realizează doar prin atribuțiile limitate prevăzute de Constituție.
Președintele României este o instituție care nu a fost construită pentru a înlocui/suplini decizia legislativă sau executivă.
Președintele României nu poate înlocui Parlamentul sau Guvernul.
Prin atribuțiile sale, însă, poate să limiteze, să tempereze și, uneori, să blocheze deciziile legislative și executive, cu scopul de a asigura/realiza echilibrul puterilor în stat.
În acest sens, un președinte eficient este cel al cărui comportament instituțional se caracterizează prin activism temperat.

Editiile anterioare
×

Editiile anterioare