POATE NU POATE
exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. fi membru al unui partid și nici îndeplini vreo altă funcţie publică sau privată.
îndeplini până la 2 mandate. îndeplini mai mult de 2 mandate.
să beneficieze de imunitate pe durata mandatului pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate. să beneficieze de imunitate pentru fapte de înaltă trădare.
să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru care nu se bucură de încrederea Parlamentului.
să revoce și să numească, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. să revoce și să numească, pe unii membrii ai Guvernului, daca se schimbă compoziția politică a Guvernului.
consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţă deosebită. fi obligat să consulte Guvernul cu privire la deciziile care fac atributul funcției sale.
lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii. poate lua parte, fără acordul primului-ministru, la nicio ședință a Guvernului.
să adreseze Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
dizolva Parlamentul. dizolva Parlamentul fără trecerea unui termen de 60 de zile de la prima solicitare de învestitură a unui Guvern şi fără respingerea de către Parlament a cel puţin două solicitări de învestitură.
cere poporului, după consultarea Parlamentului, să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional. fi obligat să ceară încuviințarea Parlamentului pentru consultarea poporului prin referendum.
încheia tratate internaţionale în numele României. Încheia, în numele României, tratate internaţionale care nu sunt negociate de Guvern și nu sunt supuse spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil.
acredita și rechema reprezentanţii diplomatici ai României şi aproba înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. face acreditarea și rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai României, nici aproba înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice, decât la propunerea Guvernului.